Mgr. Radomír Nahodil

patentový zástupce

email:

tel. číslo: +420 266 772 124

Radomír Nahodil je patentovým zástupcem a v oboru průmyslových práv se specializací na oblast organické chemie, biochemie a farmacie. V oboru pracuje více než 15 let a od v Advokátní a patentové kanceláři TRAPLOVÁ – HAKR – KUBÁT pracuje od roku 2012, kde se věnuje se zejména zastupování v řízení o přihláškách vynálezů a ve sporných řízeních v oboru organické chemie, biochemie a farmacie.

Radomír Nahodil absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako samostatný odborný referent patentového odboru Úřadu průmyslového vlastnictví v oddělení průzkumu přihlášek vynálezů, přičemž se specializoval na přihlášky v oboru organické chemie, biochemie a farmacie. Absolvoval dvouleté specializační studium Institutu průmyslově právní výchovy a účastni lse seminářů organizovaných Evropským patentovým úřadem zaměřených na úplný průzkum přihlášek vynálezů, rešerše v databázích patentové i nepatentové literatury a na písemnou komunikaci s přihlašovateli v průběhu řízení o přihláškách vynálezů. V Úřadu průmyslového vlastnictví také působil jako koordinátor pro mezinárodní patentové třídění a zúčastňoval se zasedání Výboru expertů Unie mezinárodního patentového třídění WIPO v Ženevě a pracovních zasedání organizovaných Evropským patentovým úřadem týkajících se patentového třídění. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.