Monika Blümelová

referentka

email:

tel. číslo: +420 266 772 122

Monika Blümelová působí jako referentka v oddělení ochranných známek a ve své praxi má na starosti především rešerše ochranných známek, dále se zaměřuje na podávání přihlášek ochranných známek v České republice a v zahraničí, zajišťuje komunikaci s Úřadem průmyslového vlastnictví, zaznamenávání různých změn v rejstříku ochranných známek, obnovu zapsaných ochranných známek, zápisy licencí, komunikace se Světovou organizací duševního vlastnictví v Ženevě (WIPO) a s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví v Alicante (EUIPO). Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.