Lenka Šverčičová

referentka

email:

tel. číslo: +420 266 772 130

Lenka Šverčičová  působí jako referentka v patentovém oddělení a zajišťuje servis spojený s agendou přihlášek vynálezů a užitných vzorů, anuity národních patentů a užitných vzorů v zahraničí a zajišťuje převody práv k vynálezům a užitným vzorům a zápisy změn.