Ing. Jaroslav Veřmiřovský

Evropský patentový zástupce

email:

tel. číslo: +420 266 772 114

Jaroslav Veřmiřovský má v oboru ochrany průmyslových práv bohatou více než 45letou praxi. Je Evropským patentovým zástupcem a jeho odborná praxe se týká zejména oblasti organické a anorganické chemie, farmacie, chemické technologie a strojírenství.

Jaroslav Veřmiřovský je absolventem Fakulty technické a jaderné fyziky v Praze. V minulosti působil jako výzkumný pracovník v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů a taktéž byl vedoucím pracovníkem Oddělení průzkumu patentových přihlášek na Úřadu pro objevy a vynálezy bývalé ČSR. Jaroslav Veřmiřovský je členem nejen Komory patentových zástupců v ČR, ale i UNIONu evropských specialistů na průmyslové vlastnictví. Kromě češtiny hovoří plynule anglicky, německy a francouzsky.