Mgr. Jana Traplová

partner, advokátka

email

tel. číslo: +420 266 772 100

Jana Traplová je advokátkou, jež se ve své praxi specializuje kromě ochrany duševního vlastnictví zejména na spornou agendu v oblasti ochranných známek, celního řízení a problematiku padělků, doménových sporů a licenčních smluv. Vedle této agendy se Jana Traplová taktéž zabývá agendou spojenou s nekalosoutěžním právem a právem autorským.

Jana Traplová je absolventkou Pravnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Poté, co zde úspěšně zakončila studium, nastoupila v roce 2007 jako advokátní koncipientka v Advokátní a patentové kanceláři TRAPLOVÁ – HAKR – KUBÁT, kde předtím už byla na praxi jako studentka.  V roce 2011 byla jmenována advokátkou. V mezidobí byla Jana Traplová členkou katedry obchodního práva na Vysoké škole obchodní v Praze, kde vedla přednášky z obchodního práva a taktéž  absolvovala dvouleté specializační studium na Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví.  V prosinci 2012 se stala partnerem Advokátní a patentové kanceláře TRAPLOVÁ – HAKR – KUBÁT. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.

Jana Traplová je členkou řady profesních sdružení jako je Česká advokátní komora, Jednota českých právníků, Česká skupina Mezinárodní ligy pro soutěžní právo (kde vykonává funkci tajemníka výboru), Mezinárodního sdružení na ochranu duševního vlastnictví a dalších mezinárodních organizací spojených s její specializací jako je INTA, ECTA , kde působí jako členka komise na boj proti padělkům, MARQUES či česká skupina LES atd.