Ing. Jan Vonka

patentový zástupce

email:

tel. číslo: +420 266 772 116

Jan Vonka je patentových zástupcem v oblasti ochranných známek a ve své praxi se zabývá především sporným řízením před Úřadem průmyslového vlastnictví v oblasti ochranných známek aa přihláškami průmyslových vzorů v zahraničí.

Jan Vonka vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 1999 je zaměstnán u Advokátní a patentové kanceláře TRAPLOVÁ – HAKR – KUBÁT s tím, že předtím se věnoval taktéž ochraně průmyslového vlastnictví v jiné velké pražské patentové kanceláři zabývající se agendou průmyslového vlastnictví. Jan Vonka je taktéž absolventem dvouletého specializačního studia Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky a německy.