Irena Říhová

referentka

email:

tel. číslo: +420 266 772 121

Irena Říhová působí jako referentka v oddělení ochranných známek a zabývá se přihláškami ochranných známek v České a Slovenské republice, přihláškami mezinárodních ochranných známek a EUTM, komunikuje s Úřadem průmyslového vlastnictví a zajišťuje agendu spojenou s řízením před EUIPO, dále se zabývá obnovou ochranných známek a sledováním zveřejnění ochranné známky, zaznamenáváním různých změn v rejstříku ochranných známek jako je změna vlastnictví (převody, konverze, sloučení), změny jména nebo adresy vlastníka ochranné známky. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.