Náš tým – oddělení patentů

Ivana Beranová

Ivana Beranová

Evropský patentový zástupce

email:

tel. číslo: +420 266 772 102

Strukturovaný životopis

1990 – 1995 Vysoká škola chemicko technologická, fakulta chemické technologie, obor organická chemie
1995 – 1997 Postgraduální studium organické chemie na VŠCHT
1998 – 2002 zaměstnána v Advokátní a patentové kanceláři THK
1998 – 2000 dvouleté specializační studium v rámci Institutu průmyslové právní výchovy u ÚPV
2001 členem KPZ
2002-2008 mateřská dovolená a externí spolupráce s THK
od 2008 zaměstnána v Advokátní a patentové kanceláři THK
Specializace: odborník v oblasti organické a anorganické chemie, biochemie, farmakochemie a příbuzných oborů; validace EP
Jazykové
znalosti:
angličtina, pasivně němčina, ruština

Tomáš Veřmiřovský

Tomáš Veřmiřovský

Evropský patentový zástupce

email:

tel. číslo: +420 266 772 113

Strukturovaný životopis

1988 – 1993 studium na ČVUT v Praze, fakulta elektrotechniky, obor ekonomie a řízení elektrotechniky a energetiky
od r. 1995 zaměstnán v Advokátní a patentové kanceláři THK – patentový odborník
1996 – 2000 dvouleté specializační studium v rámci Institutu průmyslové právní výchovy u Úřadu průmyslového vlastnictví
2001 zapsán do Komory patentových zástupců ČR
Specializace: soudní spory vyplývající z porušování patentů a průmyslových vzorů, administrativní spory týkající se platnosti patentů a průmyslových vzorů, ochrana práv českých klientů v zahraničí,ve formě podávání zahraničních přihlášek + ve formě spolupráce při zastupování klientů v soudních či administrativních sporech
Jazykové
znalosti:
angličtina, pasivní znalost němčiny

Radomír Nahodil

Radomír Nahodil

patentový zástupce

email:

tel. číslo: +420 266 772 124

Strukturovaný životopis

1987 absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
1998 – 2010 referent patentového odboru Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV),průzkum přihlášek vynálezů v oboru organické chemie a farmacie
1998 – 2000 dvouleté specializační studium Institutu průmyslově právní výchovy
2003 – 2007 účast na seminářích organizovaných Evropským patentovým úřadem zaměřených na průzkum přihlášek vynálezu, rešerše a písemnou komunikaci s přihlašovateli
2006 – 2010 koordinátor ÚPV pro mezinárodní patentové třídění (MPT) účast na zasedáních Výboru expertů Unie MPT ve WIPO v Ženevě a na pracovních zasedáních organizovaných Evropským patentovým úřadem týkajících se patentového třídění
2010 Advokátní a patentová kancelář Traplová-Hakr-Kubát členství v Komoře patentových zástupců
Specializace: organická chemie včetně biochemie a farmacie
Jazykové
znalosti:
angličtina, pasivně ruština a němčina

Jaroslav Veřmiřovský

Jaroslav Veřmiřovský

Evropský patentový zástupce

email:

tel. číslo: +420 266 772 114

Strukturovaný životopis

Vystudoval Fakultu technické a jaderné fyziky v Praze
1963 – 1968 Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů – výzkumný pracovník
1968 – 1991 vedoucí pracovník Oddělení průzkumu patentových přihlášek ÚPV bývalé ČSR
od r. 1992 zaměstnán u Advokátní a patentové kanceláře THK
Specializace: odborník v oblasti organické a anorganické chemie
Členství: Komora patentových zástupců v ČR, členem UNIONu evropských specialistů na průmyslové vlastnictví
Jazykové
znalosti:
angličtina, francouzština, němčina

Tomáš Pavlica

Tomáš Pavlica

Evropský patentový zástupce

email:

tel. číslo: +420 266 772 101

Strukturovaný životopis

1981 absolvent Střední průmyslové školy spojové techniky
1986 absolvent ČVUT FEL v Praze
1986 – 1991 České energetické závody – oblast elektrotechnické údržby řídících systémů rozvodu tepla
1991 – 2001 referent průmyslově právní ochrany v patentové a známkové kanceláři PATENTSERVIS Praha, a.s., následně i PATENTSERVIS Bratislava a.s., zejména v oblasti patentové ochrany
1992 postgraduální studium na University of London – Queen Mary and Westfield College v rámci programu pro mladé právníky z východní Evropy se zaměřením na průmyslová práva
1992 – 1994 postgraduální studium na Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví
1994 jednoměsíční stáž u největší britské firmy v oblasti průmyslového vlastnictví Marks & Clerk
1995 složil zkoušku patentového zástupce pro patenty i ochranné známky a zapsán patentovým zástupcem v Komoře patentových zástupců pro obě oblasti
1994 – 1996 základní kurs Evropského patentového práva, pořádaný Universitou Roberta Schumana ve Štrasburku
2001 – 2007 soukromá praxe
Specializace: elektrotechnika, strojírenství
Členství: Komora patentových zástupců ČR, EPI
Jazykové
znalosti:
angličtina, němčina, ruština

Jan Seidel

Jan Seidel

advokát

/*=================================Nedostupné informace================================================*/

Lenka Šverčičová

Lenka Šverčičová

referentka

email:

tel. číslo: +420 266 772 130

Strukturovaný životopis

1980 – 1984 studium na střední ekonomické škole, obor zahraniční obchod
1984 – 1985 redakční dispečerka ČTK
1999 – 2008 dávková specialistka státní sociální podpory
2008 asistentka Mikro, a.s.- distributor mikroskopů a histologických přístrojů
2008 zaměstnána v THK
Jazykové
znalosti:
angličtina, pasivní znalost němčiny

Dorota Hryzáková

Dorota Hryzáková

referentka

email:

tel. číslo: +420 266 772 112

Strukturovaný životopis

1996 – 2000 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola, Praha
2001 – 2003 ISA Irish Society for Autism a SCHJM Sisters of Charity of Jesus and Mary, Irsko – sociální pedagožka
2004 studium cestovního ruchu a anglického jazyka (ukončeno zkouškou IELTS), Sydney, Austrálie
2005 – dosud provozování praxe v cestovním ruchu
2010 /leden- září/ Národní muzeum – České muzeum hudby – vedoucí oddělení práce s veřejností a marketing, asistentka ředitelky
září 2010 zaměstnána v kanceláři THK
Specializace: agenda patentů, užitných a průmyslových vzorů
Jazykové
znalosti:
angličtina

Vladimíra Vávrová

Vladimíra Vávrová

referentka

/*==========================Nedostupné informace=============================*/

Olga Žemličková

Olga Žemličková

asistentka

email

tel. číslo: +420 266 772 106

Strukturovaný životopis

1963 – 1968 střední průmyslová škola strojnická
1998 – 1989 ancelářské stroje, Praha – postupně v odděleních konstrukce, příprava výroby a oddělení vynálezů a ochranných známek
Od r. 1990 Advokátní a patentová kancelář THK
Specializace: agenda patentů, užitných a průmyslových vzorů