Náš tým – Účetní oddělení & IT

Jana Traplová

Jana Traplová

Advokátka

email

tel. číslo: +420 266 772 115

Strukturovaný životopis

2007 absolventka Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni – obor Právo
2009 – 2011 členkou katedry obchodního práva na Vysoké škole obchodní v Praze, o. p. s.
Specializace: ochranné známky, sporná agenda, doménová jména, řízení před celními úřady, agenda padělků
Jazykové
znalosti:
angličtina, pasivní znalost němčiny

Jan Kubát

Jan Kubát

Evropský patentový zástupce

email:

tel. číslo: +420 266 772 108

Strukturovaný životopis

Ing. Kubát vystudoval VŠCHT v Praze
1958 – 1960 výzkumný pracovník Výzkumného ústavu papíru a celulózy
1961 – 1968 vedoucí odborný referent oddělení průzkumu přihlášek vynálezů ÚVO
1969 – 1990 členem tehdejší Advokátní poradny č. 10 se specializací na přípravu a registrace patentových přihlášek v oblasti chemie, částečně i léčiv a pesticidů
od r. 1990 zakládajícím partnerem Advokátní a patentové kanceláře THK
Specializace: organická a pesticidní chemie
Členství: zakládající člen komory patentových zástupců, AIPPI, FICPI, ex-předseda národní skupiny UNION EPI
Jazykové
znalosti:
němčina, angličtina, ruština

Eduard Hakr

Eduard Hakr

Evropský patentový zástupce

email:

tel. číslo: +420 266 772 109

Strukturovaný životopis

Ing. Hakr vystudoval VŠCHT v Praze
1958 – 1963 odborný pracovník oddělení přírodních látek Československé Akademie věd
1964 – 1968 vedoucí odborný referent oddělení průzkumu přihlášek vynálezů ÚVO
1969 – 1990 členem tehdejší Advokátní poradny č. 10 se specializací na přípravu a registrace patentových přihlášek v oblasti chemie, částečně i léčiv a pesticidů
od r. 1990 zakládajícím partnerem Advokátní a patentové kanceláře THK
Specializace: organická a pesticidní chemie
Členství: zakládající člen komory patentových zástupců, AIPPI
Jazykové
znalosti:
angličtina, němčina, ruština