Mgr. Jan Seidel

Advokát

email:

tel. číslo: +420 266 772 124

Jan Seidel je advokátním koncipientem, který od roku 2011 spolupracuje s Advokátní a patentovou kanceláří TRAPLOVÁ – HAKR – KUBÁT především v oblasti dodatkových ochranných osvědčení, sporných řízení, obchodního práva a soudních sporů souvisejících s duševním vlastnictvím.

Jan Seidel absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Studium ukončil v roce 2011. Na studium právnické fakulty navázal dvouletým specializačním studiem na Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, které ukončil v roce 2013 závěrečnou prací na téma judikatury Evropského soudního dvora k dodatkovým ochranným osvědčením. Kromě čestiny hovoří plynně anglicky.